Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Reportasje: Berre ein av tjue bønder har heile inntekta frå garden

Posted on 7 feb, 2013 in Bildeslider, Publikasjoner

Det store fleirtalet av norske bønder må ha arbeid ved sida av gardsdrifta for å oppnå ei normal inntekt. Les reportasjen på...

Read More

Reportasje: Den nye mjølkerampa

Posted on 17 jan, 2013 in Bildeslider, Publikasjoner

Norske bygder er i endring. Situasjonen for norske bønder er ikke som før. Men alt går ikke bare feil vei. For noen er nettverk byttet ut...

Read More

Reportasje: Nesten alle som søker konsesjon for landbrukseiendom får grønt lys

Posted on 5 des, 2012 in Bildeslider, Publikasjoner

97 prosent av alle som søker konsesjon for landbrukseiendom får søknaden innvilget. Eierskapsreglene er modne for revisjon, mener Magnar...

Read More

Kronikk: De nye leilendingene?

Posted on 20 feb, 2012 in Bildeslider, Formidling, Kronikker, Publikasjoner

Jordbruksareal: Mye jordleie kan føre til en arealfragmentering som kan redusere mulighetene for rasjonell drift. Kronikk – De nye...

Read More