Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Reportasje: Nesten alle som søker konsesjon for landbrukseiendom får grønt lys

Posted on 5 des, 2012 in Bildeslider, Publikasjoner

97 prosent av alle som søker konsesjon for landbrukseiendom får søknaden innvilget. Eierskapsreglene er modne for revisjon, mener Magnar...

Read More

Kronikk: De nye leilendingene?

Posted on 20 feb, 2012 in Bildeslider, Formidling, Kronikker, Publikasjoner

Jordbruksareal: Mye jordleie kan føre til en arealfragmentering som kan redusere mulighetene for rasjonell drift. Kronikk – De nye...

Read More