Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Eie og leie av jord: Paperpresentasjon på den internasjonale bygdesosiologikonferansen i Lisboa

Posted on 30 okt, 2012 in Bildeslider, Innlegg på konferanser, Publikasjoner, Seminar

Magnar Forbord presenterte paperet The new farmer: Control of land and structural change in Norwegian agriculture.   July 29 to...

Read More