Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Norsk institutt for skog og landskap inviterer til seminar: «Landskapsovervåking 2012»

Posted on 1 nov, 2012 in Nyheter

Temaene som blir tatt opp er arealbruks- og strukturendringer innen jordbrukets kulturlandskap og foreløpige resultater fra overvåking av seterlandskapet. I tillegg viser vi eksempler på annen kulturminneovervåking og måling av og endringer i biologisk mangfold.

Read More