Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Bokkapittel: Familiebrukets rolle i norsk matproduksjon: En landbrukssosiologisk analyse

Posted on 13 nov, 2012 in Bildeslider, Bokkapittel, Formidling, Publikasjoner

I halvparten av norske gårdshushold utgjør inntektene fra landbruket nå så lite at lysten til å investere i og utvikle gården er borte....

Read More

Kronikk: De nye leilendingene?

Posted on 20 feb, 2012 in Bildeslider, Formidling, Kronikker, Publikasjoner

Jordbruksareal: Mye jordleie kan føre til en arealfragmentering som kan redusere mulighetene for rasjonell drift. Kronikk – De nye...

Read More