Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Artikkel: Endring i kontrollen av dyrka jord i Norge og framveksten av leiejordbruk

Posted on 20 nov, 2013 in Artikkel, Bildeslider, Publikasjoner

I en ny artikkel setter forskerne Magnar Forbord, Hilde Bjørkhaug og Rob Burton ved Norsk senter for bygdeforskning søkelys på hvordan og hvorfor mønsteret i kontrollen av dyrket areal gjennom eierskap og leie har endret seg over de siste 50 årene i Norge.

Read More

Reportasje: Berre ein av tjue bønder har heile inntekta frå garden

Posted on 7 feb, 2013 in Bildeslider, Publikasjoner

Det store fleirtalet av norske bønder må ha arbeid ved sida av gardsdrifta for å oppnå ei normal inntekt. Les reportasjen på...

Read More

Reportasje: Den nye mjølkerampa

Posted on 17 jan, 2013 in Bildeslider, Publikasjoner

Norske bygder er i endring. Situasjonen for norske bønder er ikke som før. Men alt går ikke bare feil vei. For noen er nettverk byttet ut...

Read More