Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Seminar: Strukturendringer i landbruket 05. april 2013

[SINGLEEVENT single_event_id=»seminar011-514186c7cd89e»]

Program

9.30 Registrering og kaffe
10.00-11.30 Faglig formidling fra Structures

  • Strukturendring: Ulike definisjoner ulike resultat? Introduksjon til prosjektet

Hilde Bjørkhaug, Norsk senter for bygdeforskning

  • Politikk og struktur

Klaus Mittenzwei og Øyvind Hoveid, NILF

  • Økning i leie i norsk landbruk: bakgrunn og konsekvenser

Magnar Forbord, Norsk senter for bygdeforskning

  • Struktur og arealbruk – potensiale for endring og vekst

Grete Stokstad og Svein Olav Krøgeli, Norsk institutt for skog og landskap
11.30-12.30 Lunsj
12.30-14.00 Kommentarer og debatt
Kommentarer fra representanter fra Statens landbruksforvaltning, Norges
Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet.

  • Åpen debatt