Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Poster: Strukturendringer i landbruket

Poster: Strukturendringer i landbruket

Strukturprosjektet presenterte poster på Bioforsk-konferansen på Hamar den 6.- 7. februar.

 

Bygdeforskning hadde stand og stilte ut flere postere. Nedenfor kan du laste ned posteren og lese teksten.