Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Plansjer fra sluttseminar på Structures

Plansjer fra sluttseminar på Structures

Her finner dere alle plansjene som ble presentert på sluttseminaret (PDF).

Foto: Shutterstock

Landbruk og levende bygder: Korttids- og langtidseffekter av aktivt landbruk og subsidier på bosetting i Norge – Arild Blekesaune, NTNU og Hilde Bjørkhaug, Bygdeforskning

Structures 10 March Bjørkhaug

Landbrukets struktur og rådighet til jordbruksareal—endring og årsaker – Magnar Forbord, Bygdeforskning

Structures 10 March Forbord

Eid og leid – betyr det noe? Svein Olav Krøgli og Grete Stokstad, Skog og landskap

Structures 10 March Stokstad

Direct payment and farm survival: interaction between neighbours – Thomas Heckelei, Universitetet i Bonn

Structures 10 March Heckelei

Struktur, inntekt og politikk: Har vi lært noe vi ikke visste fra før? – Øyvind Hoveid og Klaus Mittenzwei, NILF

Structures 10 March Hoveid

Structures 10 March Mittenzwei

The need to promote “sustainable cultures” to preserve cultural landscapes – Rob Burton Bygdeforskning

Structures 10 March Burton