Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Norsk institutt for skog og landskap inviterer til seminar: «Landskapsovervåking 2012»

Temaene som blir tatt opp er arealbruks- og strukturendringer innen jordbrukets kulturlandskap og foreløpige resultater fra overvåking av seterlandskapet. I tillegg viser vi eksempler på annen kulturminneovervåking og måling av og endringer i biologisk mangfold. 

Vi presenterer resultater fra ulike prosjekter ved Skog og landskap med relevans for overvåking av og utvikling i jordbrukets kulturlandskap. Fra Skog og landskaps landskapsovervåking presenterer vi arealbruksendringer, utviklingen i fuglebestanden i jordbrukets kulturlandskap og vi presenter foreløpige resultater fra overvåking av seterlandskapet. Andre tema som tas opp er strukturutvikling i jordbruket, endret grøftebehov som følge av økt nedbør, måling av biologisk mangfold, identifisering av verneverdige bygg og overvåkning ved hjelp av refotografering av kulturminner. Det vil bli satt av tid underveis i programmet til kommentarer og diskusjon rundt de ulike temaene.

Målgruppa for seminaret er i første rekke brukere av landskapsovervåkingsdataene, slik som fylkesmannens landbruks- og miljøvernavdelinger, SLF, LMD, MD, DN, RA og næringsorganisasjonene innen landbruket. Men seminaret er også åpent for andre miljøer som kan ha interesse av disse dataene, for eksempel andre forsknings-institusjoner og landbrukskontor.

Seminaret arrangeres Fredag 30. november på Best Western Fagerborg hotell i sentrum av Lillestrøm, storgaten 37-39. Hotellet ligger i 5 minutters gangavstand nord-øst for Lillestrøm jernbanestasjonen. Hotellet har egen gratis parkeringsplass.

Nettsted: http://www.fagerborghotel.no
Det er ingen deltakeravgift, men det er nødvendig å registrere seg på forhånd for å få plass.

Påmelding innen 19. november til Grete Stokstad på epost: PÅMELDING
eller telefon: 64949786 / 69948000

Konferanseprogram