Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Kronikk: Kunnskap om struktur

Kronikk: Kunnskap om struktur

Strukturutviklingen byr på et åpenbart dilemma. På den ene siden ønsker bruk å vokse for å utnytte stordriftsfordeler i produksjonen. Når arealet er knapt, kan disse brukene kun vokse dersom andre bruk slutter. På den annen side betyr dette at produksjonsmiljøer tynnes ut og selv om de gjenværende brukene har en «passe» størrelse er det kanskje ingen naboer igjen? Hvor ligger balansegangen mellom et godt produksjonsmiljø og levende bygder? I Norge har vi også en geografi, topografi og andre forhold som setter sine naturlige grenser for hvor stort et bruk kan vokse. Hvor langt unna tunet kan teigen ligge før det blir ulønnsomt å drive? Dette er noen av spørsmålene vi stiller i et fireårig forskningsprosjekt Forskningsrådet innvilget i januar 2010.

Kronikk – Kunnskap om struktur

Klaus Mittenzwei, Hilde Bjørkhaug og Grete Stokstad | Nationen, Mandag 14. Juni 2010

Foto: DeLaval