Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Invitasjon til seminar om strukturendringer i landbruket

Invitasjon til seminar om strukturendringer i landbruket

Velkommen til seminar om strukturendringer i landbruket med ferske resultater fra forskningsprosjektet Structures.

Tid og sted:  10. mars 2014, kl. 10-14. Norges forskningsråd, Møterom Abel, Stensberggata 26, Oslo.

Påmelding innen 5. mars: Klikk her for påmeldingVideooverføring/Streaming av seminaret: http://www.forskningsradet.no/no/Videosendinger/1253987707974

I Structures har hovedfokus vært rettet mot et av de mest sentrale temaene innenfor landbruks- og bygdeforskningen: Årsaker til og virkninger av strukturendringer i landbruket, og hvordan disse strukturene endres over tid. Tidligere og samtidige strukturendringer har blitt studert nærmere innenfor følgende områder: eiendoms-struktur, økonomiske forhold i landbruket og landbrukshushold, bygdesamfunn og landskap.

Strukturutviklingen i landbruket påvirkes gjennom landbrukspolitikken ved lovgivning og økonomiske virkemidler. Resultatet er et landbruk dominert av forholdsvis små gårder sammenlignet med mange andre land i Europa. Strukturutviklingen på et aggregert nivå er likevel også i Norge at det over tid har blitt færre og større gårdsbruk og forskjeller mellom ulike regioner. I dette seminaret fokuserer vi spesielt på hvilke sammenhenger det er mellom landbrukspolitikken og strukturendringene.

Structures har vært et samarbeid mellom Norsk senter for bygdeforskning, Norsk institutt for skog og landskap, NILF, Institute for Food and Resource Economics ved Univesitetet i Bonn i Tyskland, James Hutton Institute i Skottland og The Thünen-Institute for Regional Development i Sveits.

Prosjektet Structures er finansiert av Norges forskningsråd (Natur og næring/BIONÆR) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) 2010-2013.

PROGRAM for seminaret
Om Structures – Hilde Bjørkhaug, Bygdeforskning
Landbruk og levende bygder: Korttids- og langtidseffekter av aktivt landbruk og subsidier på bosetting i Norge – Arild Blekesaune, NTNU og Hilde Bjørkhaug, Bygdeforskning
Landbrukets struktur og rådighet til jordbruksareal—endring og årsaker – Magnar Forbord, Bygdeforskning
Eid og leid – betyr det noe? Svein Olav Krøgli og Grete Stokstad, Skog og landskap
Direct payment and farm survival: interaction between neighbours – Thomas Heckelei, Universitetet i Bonn
Struktur, inntekt og politikk: Har vi lært noe vi ikke visste fra før? – Øyvind Hoveid og Klaus Mittenzwei, NILF
The need to promote “sustainable cultures” to preserve cultural landscapes – Rob Burton Bygdeforskning

Seminaret vil stort sett foregå på norsk, men har to innlegg på engelsk. Seminaret er gratis og åpent for alle med lunsj inkludert. Reise og opphold dekkes av den enkelte.

Ved evt. spørsmål, vennligst ta kontakt med Hilde Bjørkhaug