Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Følg seminaret på Twitter #strukturendringer

Seminaret Strukturendringer i landbruket – Structures startet kl. 10.00 i Statens Landbruksforvaltnings lokaler i Oslo. Du kan følge seminaret fortløpende på Twitter, søk på hasthtag #strukturendringer