Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Bokkapittel: Familiebrukets rolle i norsk matproduksjon: En landbrukssosiologisk analyse

Bokkapittel: Familiebrukets rolle i norsk matproduksjon: En landbrukssosiologisk analyse

I halvparten av norske gårdshushold utgjør inntektene fra landbruket nå så lite at lysten til å investere i og utvikle gården er borte. Inntekter utenfra landbruket har alltid vært og vil fortsatt være en viktig del av norsk gårdsøkonomi.

Familiejordbrukets fremtid er avhengig av at bøndene er interessert i å investere i og utvikle brukene sine. Videreføring av norsk landbruk kan imidlertid ikke baseres på inntekter fra arbeid utenfra bruket. Det må ligge inntjening fra gårdsdrift i bunn. I artikkelen diskuteres framtidsutsiktene for det norske familiejordbruket og forklaringskraften i klassiske sosiologiske teorier innenfor landbruksfeltet har på moderne familielandbruk i Norge.

Link til kaipittelet: Exploring the Sociology of Agriculture: Family Farmers in Norway – Future or Past Food Producers?

«Exploring the Sociology of Agriculture: Family Farmers in Norway – Future or Past Food Producers?» s 283-303 i Dennis Erasga (red.) Sociological Landscape – Theories, Realities and Trends, ISBN 978-953-51-0460-5.