Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Kronikk: De nye leilendingene?

Kronikk: De nye leilendingene?

Jordbruksareal: Mye jordleie kan føre til en arealfragmentering som kan redusere mulighetene for rasjonell drift.

Kronikk – De nye leilendingene

Magnar Forbord og Hilde Bjørkhaug| Nationen, Mandag 20. Februar 2012