Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Artikkel: Endring i kontrollen av dyrka jord i Norge og framveksten av leiejordbruk

Posted on 20 nov, 2013 in Artikkel, Bildeslider, Publikasjoner

I en ny artikkel setter forskerne Magnar Forbord, Hilde Bjørkhaug og Rob Burton ved Norsk senter for bygdeforskning søkelys på hvordan og hvorfor mønsteret i kontrollen av dyrket areal gjennom eierskap og leie har endret seg over de siste 50 årene i Norge.

Read More

Reportasje: Berre ein av tjue bønder har heile inntekta frå garden

Posted on 7 feb, 2013 in Bildeslider, Publikasjoner

Det store fleirtalet av norske bønder må ha arbeid ved sida av gardsdrifta for å oppnå ei normal inntekt. Les reportasjen på...

Read More

Reportasje: Den nye mjølkerampa

Posted on 17 jan, 2013 in Bildeslider, Publikasjoner

Norske bygder er i endring. Situasjonen for norske bønder er ikke som før. Men alt går ikke bare feil vei. For noen er nettverk byttet ut...

Read More

Reportasje: Nesten alle som søker konsesjon for landbrukseiendom får grønt lys

Posted on 5 des, 2012 in Bildeslider, Publikasjoner

97 prosent av alle som søker konsesjon for landbrukseiendom får søknaden innvilget. Eierskapsreglene er modne for revisjon, mener Magnar...

Read More

Notat: Analyzing farm structural change using the Norwegian Direct Payment Register: Data overview and preliminary analyses

Posted on 13 nov, 2012 in Andre publikasjoner, Bildeslider, Formidling, Publikasjoner

Mittenzwei, K. (2012): Analyzing farm structural change using the Norwegian Direct Payment Register: Data overview and preliminary...

Read More

Bokkapittel: Familiebrukets rolle i norsk matproduksjon: En landbrukssosiologisk analyse

Posted on 13 nov, 2012 in Bildeslider, Bokkapittel, Formidling, Publikasjoner

I halvparten av norske gårdshushold utgjør inntektene fra landbruket nå så lite at lysten til å investere i og utvikle gården er borte....

Read More