Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Plansjer fra sluttseminar på Structures

Posted on 28 mar, 2014 in Nyheter

Her finner dere alle plansjene som ble presentert på sluttseminaret (PDF). Foto: Shutterstock Landbruk og levende bygder: Korttids- og...

Read More

Ser på strukturendringer i landbruket

Posted on 10 apr, 2013 in Bildeslider, Nyheter

Den 5. april 2013 holdt Norsk senter for bygdeforskning et seminar der de sammen med samarbeidspartnere presenterte foreløpige funn fra et...

Read More

Følg seminaret på Twitter #strukturendringer

Posted on 5 apr, 2013 in Nyheter

Seminaret Strukturendringer i landbruket – Structures startet kl. 10.00 i Statens Landbruksforvaltnings lokaler i Oslo. Du kan følge...

Read More

Norsk institutt for skog og landskap inviterer til seminar: «Landskapsovervåking 2012»

Posted on 1 nov, 2012 in Nyheter

Temaene som blir tatt opp er arealbruks- og strukturendringer innen jordbrukets kulturlandskap og foreløpige resultater fra overvåking av seterlandskapet. I tillegg viser vi eksempler på annen kulturminneovervåking og måling av og endringer i biologisk mangfold.

Read More