Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Kronikk: De nye leilendingene?

Posted on 20 feb, 2012 in Bildeslider, Formidling, Kronikker, Publikasjoner

Jordbruksareal: Mye jordleie kan føre til en arealfragmentering som kan redusere mulighetene for rasjonell drift. Kronikk – De nye...

Read More

Kronikk: Det norske familiebruket

Posted on 22 nov, 2011 in Bildeslider, Formidling, Kronikker, Publikasjoner

I halvparten av norske gårdshushold utgjør inntektene fra landbruket nå så lite at lysten til å investere i og utvikle gården er borte....

Read More

Kronikk: Kunnskap om struktur

Posted on 14 jun, 2010 in Bildeslider, Formidling, Kronikker, Publikasjoner

Strukturutviklingen byr på et åpenbart dilemma. På den ene siden ønsker bruk å vokse for å utnytte stordriftsfordeler i produksjonen. Når...

Read More