Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Reportasje: Nesten alle som søker konsesjon for landbrukseiendom får grønt lys

Posted on 5 des, 2012 in Bildeslider, Publikasjoner

97 prosent av alle som søker konsesjon for landbrukseiendom får søknaden innvilget. Eierskapsreglene er modne for revisjon, mener Magnar...

Read More

Notat: Analyzing farm structural change using the Norwegian Direct Payment Register: Data overview and preliminary analyses

Posted on 13 nov, 2012 in Andre publikasjoner, Bildeslider, Formidling, Publikasjoner

Mittenzwei, K. (2012): Analyzing farm structural change using the Norwegian Direct Payment Register: Data overview and preliminary...

Read More

Bokkapittel: Familiebrukets rolle i norsk matproduksjon: En landbrukssosiologisk analyse

Posted on 13 nov, 2012 in Bildeslider, Bokkapittel, Formidling, Publikasjoner

I halvparten av norske gårdshushold utgjør inntektene fra landbruket nå så lite at lysten til å investere i og utvikle gården er borte....

Read More

Eie og leie av jord: Paperpresentasjon på den internasjonale bygdesosiologikonferansen i Lisboa

Posted on 30 okt, 2012 in Bildeslider, Innlegg på konferanser, Publikasjoner, Seminar

Magnar Forbord presenterte paperet The new farmer: Control of land and structural change in Norwegian agriculture.   July 29 to...

Read More

Kronikk: De nye leilendingene?

Posted on 20 feb, 2012 in Bildeslider, Formidling, Kronikker, Publikasjoner

Jordbruksareal: Mye jordleie kan føre til en arealfragmentering som kan redusere mulighetene for rasjonell drift. Kronikk – De nye...

Read More

Kronikk: Det norske familiebruket

Posted on 22 nov, 2011 in Bildeslider, Formidling, Kronikker, Publikasjoner

I halvparten av norske gårdshushold utgjør inntektene fra landbruket nå så lite at lysten til å investere i og utvikle gården er borte....

Read More