Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Invitasjon til seminar om strukturendringer i landbruket

Posted on 13 feb, 2014 in Bildeslider, Seminar

Velkommen til seminar om strukturendringer i landbruket med ferske resultater fra forskningsprosjektet Structures. Tid og sted:  10. mars...

Read More

Artikkel: Endring i kontrollen av dyrka jord i Norge og framveksten av leiejordbruk

Posted on 20 nov, 2013 in Artikkel, Bildeslider, Publikasjoner

I en ny artikkel setter forskerne Magnar Forbord, Hilde Bjørkhaug og Rob Burton ved Norsk senter for bygdeforskning søkelys på hvordan og hvorfor mønsteret i kontrollen av dyrket areal gjennom eierskap og leie har endret seg over de siste 50 årene i Norge.

Read More

Ser på strukturendringer i landbruket

Posted on 10 apr, 2013 in Bildeslider, Nyheter

Den 5. april 2013 holdt Norsk senter for bygdeforskning et seminar der de sammen med samarbeidspartnere presenterte foreløpige funn fra et...

Read More

Reportasje: Berre ein av tjue bønder har heile inntekta frå garden

Posted on 7 feb, 2013 in Bildeslider, Publikasjoner

Det store fleirtalet av norske bønder må ha arbeid ved sida av gardsdrifta for å oppnå ei normal inntekt. Les reportasjen på...

Read More

Poster: Strukturendringer i landbruket

Posted on 6 feb, 2013 in Bildeslider, Seminar

Strukturprosjektet presenterte poster på Bioforsk-konferansen på Hamar den 6.- 7. februar.   Bygdeforskning hadde stand og stilte ut...

Read More

Reportasje: Den nye mjølkerampa

Posted on 17 jan, 2013 in Bildeslider, Publikasjoner

Norske bygder er i endring. Situasjonen for norske bønder er ikke som før. Men alt går ikke bare feil vei. For noen er nettverk byttet ut...

Read More